Dienstverlening

Bewegingsonderwijs

Ondersteuning waar scholen écht behoefte aan hebben.

Het belang van bewegingsonderwijs

In een tijdperk waarin kinderen steeds minder en vaak ook minder vaardig bewegen, is kwalitatief bewegingsonderwijs essentieel. De voordelen van lichamelijke activiteit zijn niet alleen fysiek merkbaar, maar ook mentaal en sociaal. In de praktijk zien we echter dat scholen vaak worstelen om consistent en kwalitatief bewegingsonderwijs aan te bieden, vooral door het tekort aan gespecialiseerde vakleerkrachten.

Skills4Life BeweegSpecialisten: De Oplossing

Hier komt Skills4Life in beeld. Onze BeweegSpecialisten zijn grondig getraind en bekwaam in het geven van bewegingsonderwijs. Ze vullen het gat op dat ontstaan is door het tekort aan vakleerkrachten. Bovendien helpen we scholen om te voldoen aan de nieuwe norm die vanaf 2023 geldt: het aanbieden van 2x 45 minuten bewegingsonderwijs per leerling per week.

Onze Aanpak: Bewegen Samen Regelen

Bij Skills4Life hanteren we de methodiek ‘Bewegen Samen Regelen’. Deze benadering zorgt ervoor dat we nauw aansluiten bij de officiële leerlijnen van het bewegingsonderwijs. Hierdoor waarborgen we niet alleen de kwaliteit, maar ook de continuïteit en progressie voor elke leerling.

Scholen die met ons samenwerken, profiteren van een gestroomlijnd, effectief en bovenal plezierig bewegingsonderwijs. Samen zorgen we ervoor dat kinderen de beweging krijgen die ze verdienen en nodig hebben.

Samenwerking

Scholen die met ons samenwerken, profiteren van een gestroomlijnd, effectief en bovenal plezierig bewegingsonderwijs. Samen zorgen we ervoor dat kinderen de beweging krijgen die ze verdienen en nodig hebben.

Invulling Bewegingsonderwijs?

We zorgen dat alles gedekt is.